Welkom

Welkom op mijn website. Op deze pagina leg ik u kort uit wat ik voor u kan doen. Op de volgende pagina kunt u zien welke ervaring ik meebreng. Ook kunt u mijn commentaren lezen. Die hebben bijna altijd een relatie met openbaar bestuur of recht. Op de pagina Regelgeving heb ik alle wettelijke bepalingen over bekendmaken en mededelen verzameld.

Decentrale overheid

Mijn specialisme is recht voor de decentrale overheid. Ik heb ruime ervaring met het gemeenterecht en het algemene bestuursrecht. Van daaruit heb ik mij de laatste jaren vooral beziggehouden met lokale regelgeving en nog meer in het bijzonder met de publicatie daarvan.

Decentrale regelgeving

juridische handboeken

Met decentrale regelgeving bedoelen we verordeningen van gemeenten, waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Het opstellen van verordeningen vraagt deskundigheid; omdat de meeste medewerkers er niet vaak mee te maken hebben, bied ik aan om even mee te kijken. Meer kan natuurlijk ook: overleggen met belanghebbenden, raadsvoorstellen schrijven, communicatieteksten voor uw website maken, formulieren ontwerpen of werkstromen beoordelen.

Op de goede manier publiceren

Besluiten werken alleen als zij zijn bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle verordeningen, beleidsregels en aanwijzingsbesluiten met de volledige tekst in het publicatieblad (zoals het gemeenteblad of provinciaal blad) worden opgenomen.

Ook kennisgevingen over vergunningen komen vanaf die datum in het publicatieblad. Verder moeten dan van beleidsregels geconsolideerde teksten beschikbaar zijn.

Wet open overheid

De Wet openbaarheid van bestuur wordt vervangen door de Wet open overheid. De belangrijkste wijziging is dat in de wet categorieën van besluiten worden aangewezen, waarover actief informatie verstrekt moet worden.

De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend, maar dat zou ook 1 januari 2021 kunnen zijn.

Trainingen

Belangrijke vraag bij al deze ontwikkelingen is steeds: waar gaat het over? Welke soorten besluiten zijn er en wat betekent dat voor de publicatie? Ik geef trainingen om medewerkers daar de weg in te wijzen.

Bij het elektronisch publiceren van besluiten wordt gebruik gemaakt van de landelijke applicatie voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Ik heb met een enkel jaar onderbreking sinds 2009 workshops gegeven in het gebruik van de voorlopers van die applicatie. Ik leg nieuwe medewerkers graag uit hoe het werkt en zo nodig spijker ik weggezakte kennis even bij.

Doorlichting

Is uw verordeningenbestand nog op peil? Kloppen de teksten die u op Overheid.nl en op uw website hebt staan nog wel? Door de hectiek van elke dag is het vaak moeilijk om daar regelmatig tijd voor vrij te maken. En burgers en bedrijven moeten er wel op af kunnen gaan. Ik doe graag een inventarisatie.

Samenwerking, herindeling en samenvoeging

Nieuwe samenwerkingsverbanden en gemeentelijke herindelingen maken het nodig om uw pakket regelingen weer eens helemaal door te nemen. Maar misschien hebt u juist in dat soort omstandigheden wel iets anders te regelen. Ik neem uw zorg op dit punt graag weg.

juridisch advies decentrale overheid