Welkom

Welkom op mijn website. Op deze pagina leg ik u kort uit wat ik voor u kan doen. Op de volgende pagina kunt u zien welke ervaring ik meebreng. Ook kunt u mijn commentaren lezen. Die hebben bijna altijd een relatie met openbaar bestuur of recht. Op de pagina Regelgeving heb ik alle wettelijke bepalingen over bekendmaken en mededelen verzameld.

Decentrale overheid

Mijn specialisme is recht voor de decentrale overheid. Ik heb ruime ervaring met het gemeenterecht en het algemene bestuursrecht. Van daaruit heb ik mij de laatste jaren vooral beziggehouden met lokale regelgeving en nog meer in het bijzonder met de publicatie daarvan.

Decentrale regelgeving

juridische handboeken

Met decentrale regelgeving bedoelen we verordeningen van gemeenten, waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Het opstellen van verordeningen vraagt deskundigheid; omdat de meeste medewerkers er niet vaak mee te maken hebben, bied ik aan om even mee te kijken. Meer kan natuurlijk ook: overleggen met belanghebbenden, raadsvoorstellen schrijven, communicatieteksten voor uw website maken, formulieren ontwerpen of werkstromen beoordelen.

Voordeliger publiceren

Verordeningen – en ook andere besluiten – werken alleen als zij op de juiste manier bekendgemaakt zijn. Sinds 1 januari 2014 moet dat langs elektronische weg. Dat is wel iets ingewikkelder dan alleen een nieuwe pagina aan uw website toevoegen. En het kan voordeel hebben: misschien kunt u wel meer besluiten elektronisch publiceren dan u dacht. En dat scheelt advertentiekosten.

Trainingen

Bij het elektronisch publiceren van verordeningen en verkeersbesluiten wordt gebruik gemaakt van landelijke systemen. Ik heb met een enkel jaar onderbreking sinds 2009 trainingen gegeven in het gebruik van die systemen (CVDR, DROP, GVOP, oproepingen, verkeersbesluiten). Ik leg nieuwe medewerkers graag uit hoe het werkt en zo nodig spijker ik weggezakte kennis even bij.

Doorlichting

Is uw verordeningenbestand nog op peil? Kloppen de teksten die u op Overheid.nl en op uw website hebt staan nog wel? Door de hectiek van elke dag is het vaak moeilijk om daar regelmatig tijd voor vrij te maken. En burgers en bedrijven moeten er wel op af kunnen gaan. Ik doe graag een inventarisatie.

Samenwerking, herindeling en samenvoeging

Nieuwe samenwerkingsverbanden en gemeentelijke herindelingen maken het nodig om uw pakket regelingen weer eens helemaal door te nemen. Maar misschien hebt u juist in dat soort omstandigheden wel iets anders te regelen. Ik neem uw zorg op dit punt graag weg.

Verbetering dienstverlening

Zowel voor uw organisatie als voor burgers en bedrijven is het prettig als er niet te veel procedures zijn. En dat de procedures die er zijn, niet te gecompliceerd zijn. Ik adviseer u daar graag over.

juridisch advies decentrale overheid