Bekendmaken van noodverordeningen

Veiligheidsregio’s worstelen op het moment met de bekendmaking van noodverordeningen in verband met de maatregelen om de corona-uitbraak in te perken. Zo ook de 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden. Volgens de toelichting van die verordening, moet deze worden bekendgemaakt “door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden en wordt [deze] zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de gemeentebladen van de betrokken gemeenten”. Ik zie zelfs andere voorbeelden van “bekendmaking” in alle huis-aan-huisbladen van de deelnemers.


De hoofdregel is dat deze verordeningen door de voorzitter van de veiligheidsregio (als bestuursorgaan van de regio) worden bekendgemaakt in het blad gemeenschappelijke regelingen van de veiligheidsregio. Als de regio zelf geen blad uitgeeft, gebeurt het in de bladen van de deelnemers, zie artikel 32k Wet gemeenschappelijke regelingen.


De voorzitter kan zelf besluiten om de bekendmaking op andere wijze te laten plaatsvinden, zie artikel 176, eerste lid Gemeentewet. Het lijkt me alleen beter om zo’n besluit ook in de verordening op te nemen en niet – zoals ik nu veel zie – dat even in de toelichting te verwerken.

Mijn aanbeveling zou daarom zijn:

  1. verzorg de bekendmaking van een noodverordening in het blad gemeenschappelijke regelingen; overleg zo nodig met KOOP over een spoedpublicatie;
  2. als de regio geen eigen blad uitgeeft, doe dan hetzelfde in de bladen van de deelnemers;
  3. zorg in beide gevallen voor consolidatie in de decentraleregelingenbank;
  4. als wordt gekozen voor een andere wijze bekendmaking, vermeld die wijze dan in de de verordening;
  5. neem eventueel in de verordening op op welke wijze ook op andere plaatsen mededeling van de tekst van de verordening wordt gedaan.