Bekendmaking van gemeenschappelijke regelingen

Op 1 januari 2015 treden enkele wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking die betrekking hebben op bekendmakingen. Gemeenschappelijke regelingen worden ook wel regionale samenwerkingsverbanden genoemd. In dit commentaar beperk ik mij even tot gemeenschappelijke regelingen van gemeenten. Voor samenwerkingsverbanden van andere overheden zijn in de wet soortgelijke bepalingen opgenomen.

Het gaat om twee onderwerpen:

  1. het bekendmaken van nieuwe gemeenschappelijke regelingen en
  2. het bekendmaken van besluiten die door gemeenschappelijke regelingen worden genomen

1. Het aangaan van een nieuwe regeling

Wanneer gemeenten een nieuwe regeling aangaan, zal vanaf 1 januari 2015 de gemeente die in de regeling is aangewezen (of anders de gemeente van vestiging) de tekst van de regeling bekend moeten maken in de Staatscourant. Zie artikel 26 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het genoemde artikel regelt ook dat die gemeente zorgt voor een geconsolideerde versie van de regeling in de CVDR.

Wijzigingen worden op de zelfde manier bekendgemaakt en geconsolideerd.

2. Besluiten genomen door gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen hebben soms de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) vast te stellen. Volgens artikel 32k Wet gemeenschappelijke regelingen worden die voorschriften bekendgemaakt in de bladen van de aangesloten gemeenten. Een andere mogelijkheid is dat een gemeenschappelijke regeling een eigen publicatieblad uitgeeft. Daarin kunnen dan de besluiten van die regeling bekendgemaakt worden.

Het moet dan wel gaan om besluiten op grond van een gedelegeerde bevoegdheid. Dat betekent dat besluiten op grond van gemandateerde bevoegdheden in het blad van de aangesloten gemeente gepubliceerd moeten worden.

Ontdek meer van Klevant Groen

Abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe commentaren.

Doorlezen