COVID-19 Toezichthouders

Langzamerhand word ik nieuwsgierig naar de drijvende kracht achter de publicaties van de veiligheidsregio’s. In de afgelopen tijd kreeg ik een aantal vragen van gemeenten over de aanwijzing van toezichthouders ter uitvoering van de COVID-noodverordeningen. Die aanwijzingen worden “bekendgemaakt” op de websites van de veiligheidsregio’s en vervolgens krijgen gemeenten het verzoek om deze ook op te nemen in het gemeenteblad.

Vooropgesteld lijkt me dat de aanwijzing (niet op naam) van toezichthouders een besluit van algemene strekking is. De wijze van bekendmaking is geregeld in artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat bekendmaking kan plaatsvinden

  • als volledige tekst
  • als samenvatting (+ ter inzagelegging, derde lid)
  • op elke geschikte wijze (bijvoorbeeld in een huis-aan-huisblad)
  • maar langs elektronische weg alleen in een van overheidswege uitgegeven blad

Zo’n besluit kan dus worden opgenomen in het Blad gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio of het kan op een andere geschikte wijze worden bekendgemaakt. Maar omdat een website wel elektronisch is, maar geen van overheidswege uitgegeven blad, is bekendmaking op die plaats nu net niet mogelijk.

Nu kunnen de regio’s gemeenten vragen om de bekendmaking in hun gemeenteblad te mogen doen. Dat is een oplossing als de veiligheidsregio zelf geen blad uitgeeft. Maar dan is “bekendmaking” op de website weer niet nodig.