Ik wil mijn grondrechten terug

De nieuwe coronawet ligt onder vuur (Trouw, 10 juni 2020). Dat betekent hopelijk dat die er niet – zoals de regering aanvankelijk wilde – voor 1 juli komt. En een wet is wel nodig, want de basis voor allerlei beperkingen vanwege de corona-uitbraak is op termijn niet stevig genoeg. Dat zegt ook de Raad van State in een advies aan de Tweede Kamer over de grondwettigheid van deze maatregelen [PDF, p 23 / 24]. Dit geldt vooral voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. De huidige noodverordeningen hebben dus een wankele basis voor het regelen van de toegang aan zorginstellingen. Erger is dat zij het stellen van regels ook nog eens overlaten aan de beheerders. Dat betekent dat iedereen is overgeleverd aan de meer of minder zinvolle maatregelen die er door bezorgde beheerders getroffen worden.

Zoiets geldt ook voor de “controlegesprekken” op andere plaatsen waar premier Rutte toe oproept. Vragen naar iemands gezondheid of het opnemen van zijn temperatuur mag gewoon niet. Maar een juridische strijd zal je bij de deur niet winnen. Ik zou daarom graag zien dat er zo snel mogelijk een einde kwam aan deze illegale praktijken.