Kamerlidmaatschap staatssecretarissen

Drie recent benoemde staatssecretarissen zijn afgetreden vanwege een mogelijk verschil van mening over de betekenis van de Grondwet (Trouw, 3 september). De Raad van State heeft geadviseerd dat de Tweede Kamer zelf kan uitmaken wat de juiste uitleg is. Het lijkt me goed om te vermelden dat hoogleraar staatsrecht Wim Voermans niet alleen heeft gewezen op de Grondwet, maar ook op artikel X3 van de Kieswet. Daarin staat het lidmaatschap van de Kamer van rechtswege (dat betekent: automatisch) ophoudt als een lid van de Tweede Kamer wordt benoemd tot staatssecretaris. Het verbaast me dat dit artikel niet in het advies van de Raad van State aan de orde is gekomen.