Publicaties opmaken

Waarom deze opmaak?


Decentrale overheden moeten besluiten bekendmaken of beschikbaar stellen in de Staatscourant, het Gemeenteblad en Decentrale regelgeving (CVDR). Daarvoor moet de landelijke applicatie voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) worden gebruikt. Op deze pagina staat informatie over het aanpassen van MS-Worddocumenten voor publicatie met DROP.

Op de website van het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) staat veel informatie over het gebruik van DROP. Je vindt er handleidingen, de sjablonen die voor het uploaden van bestanden gebruikt moeten worden en een uitgebreide Handleiding Wordimport.

Uitleg bij de video


Om een regeling in DROP te kunnen uploaden, moet gebruik worden gemaakt van het sjabloon OP Stijl Compleet Besluit v2.5 dotx dat je via de website van KOOP kunt downloaden.

Verder heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de tekst van een verordening van de gemeente Heerlen. De specificaties staan hierbij.

Als downloads zijn beschikbaar het originele document, het bewerkte document en een PDF van het gemeenteblad.

Specificaties origineel

 • standaard MS Worddocument
 • stijl gedefinieerd voor opsommingen in meer niveaus (zie artikel 3)
 • opnemen van een logo en (deels fictieve) administratieve gegevens in de koptekst (worden bij het kopiëren van de tekst niet overgenomen)
 • opschrift de stijl Titel gegeven
 • koppen van hoofdstukken de stijl kop1
 • koppen van paragrafen de stijl kop2
 • andere opschriften alleen opmaak vet
 • opsommingen en leden: automatische nummering
 • nieuwe regel binnen een opsomming geen alinea-einde (enter) maar alleen een regeleinde (shift-enter), zie artikel 2
 • tabel en toelichting toegevoegd
 • opschrift aangepast aan het wettelijk voorschrift