Toch een publicatieblad voor regio’s

Deze week was er goed nieuws voor de regionale samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen). Sommige regio’s hebben de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) vast te stellen. Op dit moment is niet helemaal zeker hoe zij die verordeningen moeten bekendmaken. Gemeenten zetten hun verordeningen sinds 1 januari in een elektronisch gemeenteblad. Dat doen zij vanwege een wijziging van de Gemeentewet (artikel 139). Op regio’s is voor het bekendmaken de Gemeentewet ook van toepassing, maar voor hen is de tekst van die wet bevroren per 6 maart 2002. Voor hen dus nog geen elektronische bekendmaking, lijkt mij.

Bij het parlement is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen aanhangig (Kamerstuk 33 597). Volgens het wetsontwerp hoeven we niet meer in de Gemeentewet te kijken als we willen weten hoe regio’s verordeningen bekend moeten maken. Die manier van bekendmaken wordt uitgeschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tot nu toe regelde het wetsontwerp dat regio’s verordeningen bekend moesten maken door die te plaatsen in de gemeentebladen van alle aangesloten gemeenten. Dat zou voor grote regio’s met veel aangesloten gemeenten erg onhandig geweest zijn. En het had grote risico’s gegeven, bijvoorbeeld dat een gemeente zou vergeten om een verordening bekend te maken of de verkeerde tekst zou plaatsen.

Deze week verscheen de Vierde Nota van Wijzigingen op het wetsontwerp. In een nieuw artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt nu opgenomen dat regio’s nu ook zelf een publicatieblad kunnen uitgeven. Dat kan alleen een elektronisch publicatieblad zijn, uitgegeven via de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP). De Minister van BZK zal nog nadere regels opstellen.

Het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer verzorgt bijgewerkte teksten van wetsontwerpen die worden behandeld. De zogeheten “bijtekst” van Kamerstuk 33 597 staat op de pagina Regelgeving van mijn website.

2 gedachten over “Toch een publicatieblad voor regio’s”

  1. Waarom zouden de gemeenten uit de regio’s apart de verordeningen bekend moeten maken als er sprake is van een zelfstandig orgaan met eigen besluitvormende bevoegdheden?
    Wij gingen ervan uit dat de gemeenschappelijke regeling zelf wordt opgenomen in de GVOP en dat de door de regeling vastgestelde verordeningen één keer worden gepubliceerd. Zo hebben we dat ook in de CVDR gedaan.

    1. S. van B. Heeft natuurlijk helemaal gelijk. Daarom was ik ook zo blij met de voorgestelde wijziging. Overigens blijft het mogelijk dat gemeenschappelijke regelingen verordeningen bekendmaken in de bladen van de aangesloten gemeenten. Volgens de toelichting is dat voor de burgers gemakkelijker te vinden. Maar er is begrip voor dat dat bij regelingen met een groot aantal aangesloten gemeenten erg onhandig is.

Reacties zijn gesloten.