Waakhond

Het CBP vindt dat we geen beelden op het internet moeten zetten van een in ons bedrijf of huis gepleegde inbraak. Daar zijn veel reacties op. De teneur is dat men het onbegrijpelijk vindt dat de privacy van de inbreker zwaarder lijkt te wegen dan het belang van degene wiens privacy zojuist op flagrante wijze door hem werd geschonden. Het CBP vindt het plaatsen van beelden toch te veel lijken op eigenrichting: het zonder tussenkomst van de overheid zelf halen van genoegdoening. Bovendien zouden de beelden van “verdachten” ten onrechte criminaliserenNu zijn er best juristen die vinden dat er geen enkel bezwaar tegen bestaat als je je fiets van de dief terugpakt. Zo lang je de dief maar geen lichamelijk letsel toebrengt. De overheid is nu eenmaal niet overal tegelijk. Mag ik daarom (met een knipoog) de volgende suggestie doen?

Plaats bij de camera in je winkel een bordje met de tekst “Ruimte met camera beveiligd. Wie de ruimte buiten de openingstijden betreedt, verleent toestemming voor het doorgeven van de beelden op het internet.” Bij de beelden op het internet hoort een tekst als “U ziet hier beelden van mensen die onze kluis leeghalen. Wij vonden dat heel vervelend, maar mogelijk hadden zij er een goede reden voor. Help ons met deze mensen in contact te komen voor een gesprek dat tot meer begrip leidt.”