Wijziging Regeling elektronische bekendmaking (IPM 4.0)

Vandaag verscheen in de Staatscourant het besluit tot wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden. De wijziging treedt op 1 juli in werking. De regeling geldt voor de bekendmakingen en consolidaties van na 1 juli. Reeds geconsolideerde regelingen hoeven niet aan de nieuwe voorschriften aangepast te worden.

Door de wijziging worden de voorschriften voor consolidatie van regelingen in de CVDR (die waren opgenomen in het IPM 4.0) opgenomen in de regeling. Ook worden nu voorschriften gegeven voor het toevoegen van metadata aan bekendmakingen met de GVOP. Dit alles was nodig nu de GVOP en CVDR worden samengevoegd in DROP.

De regeling bedoelt geen inhoudelijke wijziging van de werkwijze, maar er zijn wel aanpassingen op detailniveau. Zo is het voorschrift uit IPM 4.0 vervallen (dat trouwens niet kon worden uitgevoerd) om bij het einde van een regeling niet alleen de regeling in te trekken, maar ook een regel wetshistorie toe te voegen met de reden van de beëindiging. Ook is nu vastgelegd dat de officiële naam van de regeling een vaste structuur moet krijgen.